Executive Programme in Retail and Consumer Goods Distribution

Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Twitter Printer-friendly version Send by email

Executive Programme in Retail and Consumer Goods Distribution

De wereld van handel en distributie is voortdurend in beweging. Onder “retail and Consumer Goods Distribution” verstaan we de detailhandel, en wat ervoor zorgt dat deze goed draait. Dat wil zeggen: het geheel van activiteiten die ervoor zorgen dat de producten en diensten van de producent tot bij de eindgebruiker geraken, klaar om verbruikt te worden, in degelijke hoeveelheden, op het juiste moment, aan de juiste prijs en met de juiste dienstverlening, en dit op rendabele wijze. In de opleiding komen dus zowel de food als de non-food aan bod. 

Dit programma heeft als doel om tegemoet te komen aan de nood die de markt heeft aan gespecialiseerde opleidingen en is een goede voorbereiding voor al wie te maken heeft met de distributiesector: producenten vervolmaken zich op het vlak van interactie,  en ondernemers werken aan hun professionalisme. 

Het Executive Programme in Retail and Consumer Goods Distribution begint op 30 januari 2018.

Dit programma is een samenwerking van Solvay Brussels School of Economics and Management en Gondola, uitgeverij en communicatieplatform voor professionals in de retail (N.V. Retail Today S.A.). Het kan rekenen op steun vanuit de sector (o.a. de federatie van de Belgische handel en distributie COMEOS en van BABM, de Belgilux Association of Branded Products Manufacturers). 

In samenwerking met

De deelnemers de mogelijkheid bieden om te groeien met behulp van een kwalitatief hoogstaande en door professionals uit de sector erkende opleiding waarin alle aspecten van handel en distributie aan bod komen.

Dankzij een originele aanpak die de conceptuele inbreng van de beste academici bindt aan het pragmatisme van de besproken casussen en een aantal ervaren sprekers, zullen de deelnemers hun vaardigheden omtrent “best practices” in de sector kunnen verfijnen.

We verwachten een dertigtal deelnemers om de onderlinge wisselwerking zo ruim en gevarieerd mogelijk te maken, in functie van hun respectieve ervaring. Het aantal is beperkt tot 35 om redenen van interactie. 

Voor het volledige programma : 

  • personen uit het middle management die vooruitgang willen boeken
  • jonge beloftevolle medewerkers waarvan de directie wil dat ze hun horizon verruimen
  • ieder die meer wil weten over handelsmanagement 
  • commerciële medewerkers van producenten van consumptieartikelen
  • Ieder die meer wil weten over alles wat met handel te maken heeft, maar reeds beschikt over een goede basis op het vlak van team management

Er is geen voorkennis vereist, maar we verwachten wel een gedreven medewerking en een grote leergierigheid.

Elk studiegebied zal behandeld worden onder toezicht van een academische coördinator die een expert van het onderwerp zelf is. Alle managementaspecten van de distributie komen zo om de beurt aan bod. 

 

  • Professoren die uitgekozen zijn op basis van hun onderzoeksdomein, hun onderwijskwaliteiten en hun belangstelling voor de wereld van de distributie
  • Bedrijfsleiders of topmanagers met een alom erkende ervaring in de retail
  • Elke module wordt gecoördineerd door een academisch verantwoordelijke die de dialoog tussen sprekers, bedrijfsleiders en professoren en de deelnemers in goede banen zal leiden.

Selectieprocedure

De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling dat de kandidaat heeft ingediend. Indien nodig wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek met de Academisch Directeur.

Toelatingsvoorwaarden

- Deze opleiding is toegankelijk voor professionals met relevante ervaring en houders van een universitair diploma van de 2e cyclus  (Master) of houders van een daarmee gelijkgesteld diploma.

- Het toelatingscomité behoudt zich het recht voor om de verworvenheden en de beroepservaring van deelnemers mee in beschouwing te nemen.

Richtlijnen

Het dossier van kandidaatstelling moet bevatten :

  1. het volledig ingevulde inschrijvingsformulier,

  2. een pasfoto ;

Uiterste datum

De ontvangen dossiers worden op regelmatige basis bekeken. De uiterste datum voor indiening van het dossier is 19 januari 2018.
Gelieve uw dossier te vervolledigen en aanvullende documenten hier toe te voegen

Certificaat

Aan het einde van uw opleiding ontvangt u een certificaat, afgeleverd door Solvay Brussels School of Economics and Management.
Het bekomen van dit certificaat is onderworpen aan volgende regels: 80% aanwezigheid (residentiële seminaries, groepswerk voorbereiden op donderdagavond en case studies op zaterdagochend).

Wim De Vos - Executive Programme in Retail & Distribution Management

Printer-friendly versionSend to friend

"Retail in een zeer breede spectrum!"

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Karina De Cock - Executive Programme in Retail & Distribution Management

Printer-friendly versionSend to friend

"I work a lot with and for retailers. I wanted to know the other side. Enlarge my vision from the side of the people I'm working for."

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Peter Walleghem - Executive Programme in Retail & Distribution Management

Printer-friendly versionSend to friend

"If I'm only limiting myself to the pure communication aspect, I'm missing  parts of my customer's way of thinking. It gave me the opportunity to see how they think about logistics, human resources, cost controle,..."

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Catherine Schnongs - Executive Programme in Retail & Distribution Management

Printer-friendly versionSend to friend

" Une formation enrichissante et des orateurs  de qualité. Ca m'a donné énormément d'idées pour avancer au quotidien dans mon métier."

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Eric Kemp - Executive Programme in Retail & Distribution Management

Printer-friendly versionSend to friend

"Rencontrez des nouvelles personnes, approfondir les connaissances que j'avais et en acquérir d'autres, parce que le retail c'est un tout et la distribution à ses particularités en fonction des différents métier."

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Pascal Landresse - Executive Programme in Retail & Distribution Management

Printer-friendly versionSend to friend

"Les séminaires résidentiels aident à créer une bonne ambiance de groupe. Nous avions une bonne représentativité du monde du retail. Tous les concurrents étaient là. Tous les secteurs aussi. Et il y avait une très bonne entente."

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Executive Programme in Retail & Distribution Management - Pierre-Alexandre Billiet - Gondola Magazine

Printer-friendly versionSend to friend

The Executive Programme in Retail & Distribution Management will be trilingual with professional speakers from the two main spoken language in Belgium (NL & FR) and study material in English.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Jean-Marc Van Cutsem, CEO Delfood & Delitraiteur

Printer-friendly versionSend to friend

"Er zijn momenteel slechts weinig onderwijsinstellingen die specifiek aandacht besteden aan dit onderwerp. Het is een echte meerwaarde voor hen die gebeten zijn door het distributievirus om deze master te volgen, na hun studie, of na enkele jaren werkervaring."

Vincent de Clippele, CEO Nestlé Benelux

Printer-friendly versionSend to friend

“Als bedrijf dat bij alles wat het doet de kwaliteit bovenaan stelt, hechten we veel belang aan voortdurende vorming. Dit is eindelijk een veelzijdig programma dat focust op de grote uitdagingen en de nieuwste tendensen in onze sector. We kunnen dan ook niet anders dan zo’n initiatief dat talrijke professionals samenbrengt voor de volle 100% steunen.”

Dominique Michel, CEO Comeos

Printer-friendly versionSend to friend

"Dat handel en diensten gaan samenwerken duidt enkel op een professionalisering van de sector. Comeos (ex Fedis) moedigt dus al haar leden aan om mee te stappen in die dynamiek die gecreëerd werd door Gondola en Solvay Brussels School."

Dirk Depoorter, Purchase director Colruyt Group

Printer-friendly versionSend to friend

“Een professionele opleiding is onontbeerlijk voor wie vooruitgang wil boeken. Als zo’n opleiding dan ook nog eens op maat van de distributie en handel gemaakt is, zoals deze, is het zeker de moeite waard.”